1
2
3
4
5

Конденз по дограмата


По принцип конденз може да се появи по повърхността откъм помещението на стъклопакети, съотв. рамки на прозорци. Тогава се говори още за изпотяване или замъгляване на прозореца. Това явление обаче не бива да се бърка с поява на конденз във вътрешността на стъклопакета.

Причините за образуване на конденз по повърхността на строителните елементи (напр. стъклопакети, рамки на прозорци) откъм помещението са обяснени по-долу.

В жилищните помещения непрекъснато се отделя водна пара. Могат да се приемат следните количества:

- Издишаният въздух от човек е с дневно количество от 1 до 2 литра;
- Готвенето отделя дневно до 2 литра при четиричленно семейство;
- Къпане, пране, поливане на цветя и др. подобни отделя до 3 литра дневно при четиричленно семейство.

Тези количества влага се съдържат във въздуха като невидима водна пара. Така например 1 куб.м. въздух при 0°C може да съдържа най-много 5 g водна пара. Ако температурата в помещението е по-висока, въздухът може да поеме повече вода. Така съдържанието на вода се покачва при 20°C до 17 g, а при 30°C вече до 30 g на куб.м.

Ако обаче във въздуха се съдържа максималното количество водна пара, той не поема повече никаква влага под формата на водна пара. В този случай се говори за наситен въздух. При наситен въздух имаме т.нар. "относителна влажност" от 100%, т.е. в 1 куб.м. въздух се съдържа съответното "максимално" количество водна пара. При 50% въздушна влажност в 1 куб.м. въздух се съдържа едва половината от възможното максимално количество.

Например помещение с площ 15 кв.м. и височина 2,5 m. Получава се обем от кръгло 38 куб.м. Ако въздухът има температура 23°C, тогава в това помещение (при 100% въздушна влажност) се носи почти 1 литър вода под формата на невидима водна пара. Когато такъв "натоварен с вода" въздух влезе в допир, например през зимата, със студеното стъкло на прозореца, тогава водната пара "кондензира" и се отлага като видима вода по стъклото. Следователно образуване на конденз настъпва тогава, когато влажността на въздуха в помещението е относително висока и температурата на вътрешната повърхност на стъклото е ниска.

Появата на конденз започва винаги от края на стъклото, обусловено от неблагоприятната от гледна точка на топлотехниката връзка между двете стъкла на стъклопакета. Освен това широките подпрозоречни дъски (первази),както и рамката на крилото могат да затруднят въздушния поток, така че влагата в долния край на стъклото може да се появи по-рано, отколкото в средата му. Конденз може да се появи по прозорци със стъклопакети най-вече в неотоплявани помещения (напр. спални). Причината е, че такова помещение постепенно изстива през нощта и въздухът се насища с водна пара от дишането при относително ниска температура.

Намаляване образуването на конденз може да се постигне и чрез промяна на движението на топлия въздух, съотв. чрез подходящо подреждане на отоплителните тела. По възможност потокът топъл въздух трябва да минава плътно покрай прозореца, така че да се постигнат по-високи коефициенти на топлопредаване. При вече монтирани прозорци може да се намали опасността от образуване на конденз чрез отвори във вътрешните первази. По-долу е представено влиянието на различни изпълнения на прозорците върху опасността от възникване на конденз.

Изпълнение на прозореца:
- Опасността от конденз се увеличава при ниска температура на повърхността на стъклото и рамката. Тъй наречените "мъртви ъгли" в областта на касата намаляват коефициента на топлопредаване (конвекцията е много ограничена) и в същото време водят до спадане на температурата на повърхността.
- При липса на отоплително тяло ситуацията става още по-неблагоприятна.
- Опасността от конденз намалява от преминаващия покрай прозореца топъл въздух от отоплителното тяло. По такъв начин се повишава температурата на повърхността на прозореца.
- Опасността от конденз се увеличава, тъй като дълбочината на вграждане на прозореца е голяма и поради недостатъчната конвекция в областта каса/стена възниква тъй нареченият "мъртъв ъгъл". Това води до спадане на температурата на повърхността.
Тези разяснения показват, че образуването на конденз – също и върху стъклопакети – зависи от движението на въздуха, разположението на отоплителното тяло, както и от навиците за проветряване на обитателите, но не и от конструкцията на прозореца или на остъкляването.

 

МОНТАЖ
• Ако стените на прозорците все още не са измазани, в никакъв случай не изваждайте подложките (трупчетата) между зидарията и касата – те осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозореца и НЕ БИВА да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката.
• След приключване на монтажа, моля да почистите долната каса с помощта на прахосмукачка, като използвате островръха дюза. Евентуални метални стружки, останали от монтажа, могат да предизвикат поява на петна от ръжда.
• След монтиране на прозореца/ите следва да премахнете защитното фолио (лепенки). При евентуални по-нататъшни ремонтни работи за защита от замърсяване на прозореца/ите, трябва да се използват само видове фолио препоръчани от системния доставчик или от производителя на прозорците.

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение.
• Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне (с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване). Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената „ножица" на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагоре (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос).

Прозоречните крила, в зависимост от вида на обкова да се затварят винаги както следва:
а) Затворено – дръжката вертикално надолу;
б) Напълно отворено – дръжката хоризонтално;
в) За проветряване – дръжката вертикално нагоре – само когато крилото е с комбиниран обков.
• За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи (обкова) трябва да бъде смазван с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно.
Никога обаче да не се омазняват:
• лагерите на плъзгащия обков;
• ножиците и гърбовете на обкова за двуплоскостно отваряне.
• Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО

Нормално замърсените каса и крило могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен препарат за миене на съдове.
• Почистването на прозорецът се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по-упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат.
- Петна от ръжда – такива петна могат да се появят и в резултат на метални замърсители от въздуха.
- Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства. Това почистващо средство ще намерите във фирмата, която Ви е доставила прозорците.

ВАЖНО!
Не използвайте абразивни почистващи материали!
Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други.
Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)!
Не почиствайте „на сухо" с кърпа за прах!

 

УПЛЪТНЕНИЯ
• Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е „легнало".
• Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение (духане).

 

ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА
• Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализиране препарати, налични в търговската мрежа. При нужда във водата може да се добави препарат за миене на съдове.
• Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати!

 

СТЪКЛА
• За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с който е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа. Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата. Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация.

 

КОНДЕНЗ
• При определени климатични условия, както стъклото, така и касата могат „да се изпотят" - това е в резултат на „среща" на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури.
• Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване!
ПРОВЕТРЯВАНЕ
• Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен/мухъл.
• Проветрявайте редовно (3 - 4 пъти), като предизвикате течение, чрез отваряне на всички налични прозорци в жилището/офиса – в зависимост от външните температури за около 5 минути.
• Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението!

 

ГРИЖИ ЗА ОБКОВА
• Веднъж годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини.
• "Заяждането" на частите на обкова ще Ви покаже срока за смазване!
• При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към доставчика на Вашите прозорци.
• Само специалист от фирмата, която Ви е доставила прозореца, може да прецени и съответно отстрани проблема!

 

НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ

В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване „блъсването" на прозореца, при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности на продукта!


НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ, СТЪКЛОТО И ОБКОВА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА!

 

ОТВАРЯНЕ НА ПРОЗОРЕЦА

Прозорци с едноплоскостно отваряне
За отваряне на прозорецът е необходимо да завъртите дръжката настрани (на 90°) и след това дръпнете към Вас крилото до желаната позиция.

Прозорци с двуплоскостно отваряне
Отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180°) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция.

ВАЖНО!
Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецът отгоре, когато е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне!
Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата!

Затваряне на прозореца
За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо да затворите крилото до плътното му прилепване към касата след което да завъртите дръжката до позиция "надолу".

 

ОПАСНИ СИТУАЦИИ
При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат.

 

ПРЕПОРЪКА
При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца. В случай, че течението се предизвиква умишлено, погрижете се за застопоряване на отвореното им положение.

ВАЖНО!

Съществува риск от падане през прозореца!
Пазете децата далеч от прозореца, когато е отворен!

При констатиране на нередности (трудно затваряне, провисване и други), моля, свържете се със специалист, на посочените телефони който да локализира и отстрани проблема.

ВАЖНО!

 

 

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНИ СИТУАЦИИ ЗА ВАС ИЛИ ВАШИТЕ ДЕЦА, ДО ПОВРЕДА ИЛИ СЧУПВАНЕ НА ПРОЗОРЕЦА.